Autoklub ČR a Ganimed

Budova byla postavena v letech 1925–1929 dle návrhu známého inženýra a architekta Pavla Janáka. Cílem bylo postavit reprezentativní budovu pro rozvíjející se kluby spjaté s motorismem. Slavnostní zahájení činnosti proběhlo za účasti špiček politiky a AKRČS, zahajovací proslov pronesl Dr. Ed. Beneš jménem protektora AKRČS, presidenta republiky 24. března 1929.

Autoklub byl využíván ke slavnostním shromážděním členů, společenským akcím, startům závodů apod., a to až do začátku II. světové války, kdy zde bylo okupačními vojsky zřízeno velitelství Wehrmachtu. Po válce se Autoklub vrátil ke své původní činnosti jen na krátkou dobu. Po komunistickém převratu byl zabrán Svazarmem a naplno obnovil svou činnost až po Sametové revoluci v roce 1989, odkdy opět slouží svému účelu.

V roce 1976 byl Autoklub prohlášen kulturní památkou, neboť budova je cenným dokladem prvorepublikové architektury, kterou obnovila citlivá rekonstrukce v devadesátých letech, důsledně dodržující vzhled, kde se snoubí prvky secese s českou kubistickou architekturou. 

Dnes tyto společenské a konferenční prostory slouží nejen motoristickým aktivitám, ale především akcím široké veřejnosti při nesčetných příležitostech od konferencí, firemních  školení či prezentací přes tématické podnikové večírky a soukromé oslavy až po svatební hostiny.

Ganimed, s.r.o.

Naše rodinná firma GANIMED, s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1991 a z toho 10. rokem jako nájemce společenských a konferenčních prostor Autoklubu ČR. Organizujeme zde semináře, konference, workshopy, prezentace a společenské akce na klíč, a to včetně programů a konferenční techniky a zajištění cateringových služeb na přání. Náš flexibilní tým s neformálním přístupem a péčí o zákazníky za léta působení v oboru realizoval přes 7000 akcí a zajistil služby pro statisíce spokojených hostů.

Autoklub ČR a Ganimed Autoklub ČR a Ganimed Autoklub ČR a Ganimed Autoklub ČR a Ganimed Autoklub ČR a Ganimed Autoklub ČR a Ganimed

do galerie

rychlá poptávka

info@ganimed.cz | 222 243 011 | | code&design VosK
záhlaví